Werkwijze

Het behandeltraject van begin tot eind

Aanmelding

U kunt zich aanmelden zonder verwijsbrief van de huisarts voor Psychosociale zorg (gedeeltelijke vergoeding via aanvullende verzekering) of met verwijzing van de huisarts voor begeleiding in de Generistische basis GGZ (vergoeding vanuit de basisverzekering met verrekening van uw openstaand eigen risico in het jaar dat de behandeling gestart wordt). Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier

Eerste gesprek

Bij het eerste gesprek wordt u om een identiteitsbewijs ter inzage gevraagd. Die gegevens zijn nodig om uw gegevens in het cliëntenregistratiesysteem Intramed te kunnen zetten. Wordt u behandeld in de Generalistische basis GGZ dan heeft u ook een verwijsbrief van de huisarts nodig. Uw hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt bekeken of de vorm van begeleiding bij Kracht door balans aansluit bij uw wensen en behoeftes. Ook is het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de behandelaar en bij de praktijk. Als aan deze voorwaarden voldaan is, worden vervolgafspraken gemaakt.

Behandelovereenkomst

Wordt u behandeld in de Generalistische Basis GGZ dan ontvangt u in het tweede gesprek een behandelovereenkomst waarin uw hulpvraag, de behandeldoelen en de voorgestelde begeleiding vermeld staan. De behandelovereenkomst wordt bijgesteld totdat u het eens bent met de inhoud. Afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de klachten wordt gekozen voor een kort, middellang of intensief behandeltraject. U geeft op de behandelovereenkomst ook aan of u akkoord gaat met het invullen van vragenlijsten voor effectmeting en of u toestaat dat de behandelaar contact houdt met de verwijzer. Contact met de verwijzer verloopt via  beveiligde email berichten (Zorgmail / Zorgdomein).

Behandeltraject

Op welke manier de behandeling ingevuld gaat worden kunt u nalezen op de pagina “Klacht en behandeling”. Bij Kracht door balans worden diverse therapievormen gecombineerd om de best mogelijke begeleiding te kunnen bieden voor uw hulpvraag. U bent van harte welkom om een naaste mee te nemen naar een sessie als u daar behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld als u wilt dat de behandelaar uitlegt wat er aan de hand is of als het fijn is om af te stemmen hoe uw naaste u kan helpen. Tijdens het behandeltraject blijft de behandelaar altijd goed bereikbaar indien u tussentijds contact wilt hebben. De behandelaar zal u geregeld vragen of u het gevoel heeft dat de behandeling de juiste weg is. Als u akkoord gegaan bent met het invullen van vragenlijsten, dan kan tussendoor de behandelvoortgang nog wat beter gevolgd worden.

E-health

De ervaring leert dat de behandeldoelen makkelijker bereikt worden als u tussen de gesprekken door ook actief kunt werken aan uw herstel. Wij hebben een aantal mogelijkheden daarvoor, waaronder de Habit Share app, Elite HRV app, Firstbeat hartslagmeting, Mijn Leefstijl Plan vragenlijst en cliëntencursussen.

Afsluiting van de behandeling

Tegen het einde van de behandeling nemen we samen door wat de klachten bij intake waren en kijken we hoe het nu is, welke leerpunten er zijn en waar de uitdagingen liggen. Als u aangeeft dat meer tijd nodig is om het gewenste behandelresultaat te bereiken, dan kijken we hoe we de resterende behandelminuten efficient kunnen inzetten, bijvoorbeeld door over te schakelen van uursgesprekken naar halfuursgesprekken en naar meer tijd tussen de gesprekken gecombineerd met opdrachten voor thuis. Mocht er langdurender zorg nodig zijn (in de basis GGZ), dan bespreken we dat met de verwijzer. De laatste sessie bestaat uit het samenvatten wat het behandeltraject heeft opgeleverd en welke punten belangrijk zijn voor uw toekomst. Deze laatste worden in een terugvalpreventieplan gezet. Dat plan wordt na afsluiting aan u gestuurd via een beveiligde email. In deze email vindt u ook de CQi vragenlijst. Dat is een vragenlijst waarop u uw ervaringen met de behandelaar kunt vermelden.

CQ-index

Bij het einde van de behandeling bij Kracht door balans wordt cliënten gevraagd om de Consumer Quality (CQ)-Index vragenlijst in te vullen om de tevredenheid over de behandeling en de behandelaar aan te geven.

Zo krijgen wij een duidelijker beeld over wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. De uitslagen van de CQ-I stellen ons in staat onze zorg verder te verbeteren.

Cliënttevredenheid 2021
  • Bejegening (1-5): 4,8
  • Informatie behandeling (1-5): 4,9
  • Samen beslissen (1-5): 4,4
  • Uitvoering behandeling (1-5): 4,8
  • Totaalscore (1-10): 9,5
    Deze scores zijn op basis van 18 ingevulde CQ-I vragenlijsten. Ze geven een verbetering aan van de scores van 2020. Daar zijn we heel blij mee!

Verbetering van de zorg

Nieuw in 2022 is een verdere uitbreiding van onze “Vitaliteit door balans” website over gezonde leefstijl. Daar vindt u een gratis leefstijl vragenlijst, de online training “Beter slapen” en de Firstbeat Life hartslagmeting, die u thuis kunt doen

Wij blijven actief in het verbeteren van onze zorg en u kunt ons daarbij helpen door feedback te geven! Dat kan via Zorgkaart Nederland, door het invullen van de CQ-I vrageniljst aan het einde van de behandeling of door ons rechtstreeks te benaderen.