Werkwijze

Het behandeltraject van begin tot eind

Aanmelding

U kunt zich aanmelden zonder verwijsbrief van de huisarts voor Psychosociale zorg (gedeeltelijke vergoeding via aanvullende verzekering) of met verwijzing van de huisarts voor begeleiding in de Generistische basis GGZ (vergoeding vanuit de basisverzekering met verrekening van uw openstaand eigen risico in het jaar dat de behandeling gestart wordt). Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier

Eerste gesprek

Bij het eerste gesprek wordt u om een identiteitsbewijs ter inzage gevraagd. Die gegevens zijn nodig om uw gegevens in het cliëntenregistratiesysteem Intramed te kunnen zetten. Wordt u behandeld in de Generalistische basis GGZ dan heeft u ook een verwijsbrief van de huisarts nodig. Uw hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt bekeken of de vorm van begeleiding bij Kracht door balans aansluit bij uw wensen en behoeftes. Ook is het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de behandelaar en bij de praktijk. Als aan deze voorwaarden voldaan is, worden vervolgafspraken gemaakt.

Behandelovereenkomst

Wordt u behandeld in de Generalistische Basis GGZ dan ontvangt u in het tweede gesprek een behandelovereenkomst waarin uw hulpvraag, de behandeldoelen en de voorgestelde begeleiding vermeld staan. De behandelovereenkomst wordt indien nodig bijgesteld totdat u het eens bent met de inhoud. Afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de klachten wordt gekozen voor een kort, middellang of intensief behandeltraject. U geeft op de behandelovereenkomst ook aan of u akkoord gaat met het invullen van vragenlijsten voor effectmeting en of u toestaat dat de behandelaar contact houdt met de verwijzer. Contact met de verwijzer verloopt via  beveiligde email berichten (Zorgmail).

Behandeltraject

Op welke manier de behandeling ingevuld gaat worden kunt u nalezen op de pagina “Klacht en behandeling”. Bij Kracht door balans worden diverse therapievormen gecombineerd om de best mogelijke begeleiding te kunnen bieden voor uw hulpvraag. De ervaring leert dat de behandeldoelen makkelijker bereikt worden als u tussen de gesprekken door ook actief kunt werken aan uw herstel. Wij hebben een aantal mogelijkheden daarvoor, waaronder apps en e-health programma’s. U bent van harte welkom om een naaste mee te nemen naar een sessie als u daar behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld als u wilt dat de behandelaar uitlegt wat er aan de hand is of als het fijn is om af te stemmen hoe uw naaste u kunt helpen. Tijdens het behandeltraject blijft de behandelaar altijd goed bereikbaar indien u tussentijds contact wilt hebben. De behandelaar zal u geregeld vragen of u het gevoel heeft dat de behandeling de juiste weg is. Als u akkoord gegaan bent met het invullen van vragenlijsten, dan kan tussendoor de behandelvoortgang nog wat beter gevolgd worden.

Afsluiting van de behandeling

De één na laatste sessie wordt u gevraagd of u het eens bent dat de volgende sessie de behandeling afgesloten wordt. Mocht dat niet zo zijn dan zal gekeken worden wat er extra nodig is om u te helpen. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven dan kan de verwijzer ook betrokken worden bij die beslissing. De laatste sessie bestaat uit het samenvatten wat het behandeltraject heeft opgeleverd en welke punten belangrijk zijn voor uw toekomst. Deze laatste worden in een terugvalpreventieplan gezet. Dat plan wordt na afsluiting aan u gestuurd via een beveiligde email. In deze email vindt u ook de CQi vragenlijst. Dat is een vragenlijst waarop u uw ervaringen met de behandelaar kunt vermelden.