Starten met Firstbeat Life

Stap 1

Download de Firstbeat Life app vanuit Google Play of vanuit de  App store. Selecteer “Begin registration” en accepteer de voorwaarden door vinkjes te zetten.

De volgende stap is het aanmaken van een account. Voer uw email adres in. Dat dient hetzelfde email adres te zijn, dat u aan uw therapeut heeft opgegeven! Bedenk een wachtwoord (uw zelfbedachte wachtwoord) van minimaal 10 karakters met hoofd- en kleine letters en met minimaal 1 getal en vul dat in. Selecteer daarna uw geboortedatum.

In de volgende stap wordt u gevraagd om uw email adres te verifieren via de email die u automatisch van Firstbeat ontvangt. U krijgt een code die u in de app invoert. Mocht u geen mail ontvangen hebben, check dan a.u.b. uw spam box. Het activeren van de licensie gaat automatisch wanneer uw email adres door Firstbeat herkend is (uw therapeut heeft uw email adres aan Firstbeat doorgegeven).

Mocht u nog geen hartslagmeter hebben, dan kunt u een hartslagmeter bestellen via de knop “Order a measurement device”.

Stap 2 De hartslagmeter opladen

U start met het opladen van de hartslagmeter. Verwijder het onderste deel (met de elektrodekabel) van de hartslagmeter en steek de bijgeleverde USB-C kabel in het apparaat. Verbind de USB-C kabel met een USB lader van maximaal 15 W, bijvoorbeeld die van de laptop. Zie tekening. Het apparaat wordt opgeladen als het groene LED-lampje knippert. Het apparaat is volledig opgeladen wanneer het groene LED-lampje permanent brandt (een volledige oplading vanaf leeg duurt ongeveer 1,5 uur).

 

Stap 3 De hartslagmeter koppelen aan de app (“pairing”)

Zet bluetooth aan op de telefoon. Zorg dat de hartslagmeter in de buurt van de telefoon ligt.

Start de Firstbeat Life app en kies “Pair the measurement device”. Volg de stappen. U kunt de hartslagmeter koppelen door de QR code te scannen of door het serienummer (ID nummer, BG3xxxxxxx) handmatig in te voeren. Het serienummer en de QR code vindt u op het apparaat als u de onderkant met de kabel losmaakt. Zie tekening.

Nadat de hartslagmeter gekoppeld is, kunt u de laatste informatie invoeren via de knop “Please fill profile information”. Deze informatie is nodig om de metingen te kunnen toetsen aan de normwaarden voor hartslag. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Dit is de laatste stap. U kunt nu aan de slag met de metingen.

 

 

 

Tips voor de metingen

Huidirritatie voorkomen

We gebruiken speciale elektroden die zacht zijn voor de huid. Zorg ervoor dat uw huid volledig droog is voordat u de elektroden aanbrengt. Als u nog steeds last heeft van huidirritatie, verplaats de positie van de elektroden dan op verschillende dagen.

Niet waterdicht

Zorg ervoor dat u het apparaat niet draagt wanneer u gaat zwemmen, douchen, in bad gaat of een sauna neemt, enz. De opname wordt automatisch voortgezet wanneer u het apparaat weer bevestigt.

 

Fitness wandeling

Tijdens de meting kunt u ervoor kiezen om de “Fitness Level walk” te doen, een 30-minuten wandeling. Na voltooiing wordt in uw rapport na beëindiging van de meting automatisch een schatting van uw fitnessniveau opgenomen.

Uitstel bij ziekte

U kunt de meting het beste uitstellen als u zich erg ziek voelt, hoge koorts hebt of een vaccinatie krijgt. Deze situaties zullen uw meetresultaten beïnvloeden, waardoor er geen goede afspiegeling ontstaat van uw normale stress-herstelniveau.

Actief dagboek bijhouden

Het bijhouden van uw dagboek (Journal) is de sleutel tot het koppelen van uw activiteiten aan uw fysiologische toestand. Als u dit nauwkeurig invult, krijgt u meer waardevolle inzichten uit de leefstijlbeoordeling. De inhoud van het dagboek is vertrouwelijk.

 

Een meting doen

Een meting starten

Start de meting ’s ochtends vroeg als u wakker wordt!

In de Firstbeat Life-app selecteert u “Start measurement”. Stel de gewenste meetduur in: 1, 2, 3, 4 of 5 dagen. Kies bij voorkeur een meetperiode met zowel drukkere (werk) dagen als rustigere (vrije) dagen. Volg zoveel mogelijk uw normale routine of experimenteer met nieuwe routines om het effect daarvan te meten.

Bevestig de hartslagmeter  met de bijgeleverde elektroden, op een schone en droge huid. Plaats de meter onder uw rechter sleutelbeen en de electrode aan de andere kant van de kabel op de linker onderste rib. Zie afbeelding.

Draag het apparaat 24 uur per dag, ook als u slaapt (maar verwijder het tijdens douchen, zwemmen enz.). Vervang de elektroden dagelijks, bijvoorbeeld na het douchen.

Tijdens de meting: synchroniseren (de meting bekijken)

Wanneer u de app opent, worden de hartslaggegevens automatisch verstuurd naar de app en geanalyseerd. U ziet een weergave van de staat van uw zenuwstelsel.

Betekenis van de kleuren

 • Rood = u heeft een verhoogd activatieniveau (stress, alertheid). Dat betekent dat uw zenuwstelsel in een actiestand staat (sympathisch geactiveerd is). U bent energie aan het verbruiken. Dat is geen probleem, zolang er voldoende herstel tegenover staat om de verbruikte energie terug te winnen. Langere tijd geactiveerd blijven met onvoldoende herstel kan leiden tot een toestand van chronische stress, waardoor u overbelastingsklachten kunt gaan ontwikkelen. Hoe hoger de rode staafjes, des te meer energie bent u aan het verbruiken.
 • Groen = u bent kalm (ontspannen of u gaat helemaal op in een activiteit die u geen energie kost). Dat betekent dat uw zenuwstelsel in een ontspannen toestand is (parasympathisch geactiveerd is).  U bent energie aan het terugwinnen. Hoe hoger de groene staafjes, des te meer energie bent u aan het tgerugwinnen..
 • Blauw = u bent fysiek actief, uw hartslag is verhoogd. Lichte activiteit wordt weergegeven in de kleur lichtblauw. Met dit soort activiteit houdt u uw conditie op peil. Zwaardere fysieke activiteit wordt weergegeven in de kleur donderblauw. Met dit soort activiteit werkt u aan een verhoging van uw fitness niveau. Het is belangrijk om voldoende in beweging te zijn en om uzelf uit te dagen, echter ook hierbij geldt: de energie moet teruggewonnen worden, het lichaam moet de kans krijgen om te herstellen.

 

Hartslaggegevens in de grafiek zetten en in-/uitzoomen

Ook kun u in de meting uw hartslag en uw HRV (hartritme variabiliteit) bekijken. Daartoe klikt u op het vinkje rechts naar de tekst “Firstbeat graph”. U kunt kiezen voor hartslag “Heart rate” weergave of “HRV” weergave. Een lage hartslag en een hoge HRV is een teken van ontspanning. Een hoge hartslag en een lage HRV is een teken van inspanning.

Ook kunt u met de + en de de grafiek van de meting in- en uitzoomen,

Tijdens de meting: dagboek (Journal) invullen

Vul tijdens de meting het dagboek in de Firstbeat Life app in. Dat doet u via de knop “Add entry” onder de gekleurde weergave van de meting (na synchronisatie). De volgende dagboeknotities zijn belangrijk:

 • Slaapperiode: vermeld elke ochtend in het dagboek onder “Sleep” de tijd van naar bed gaan en de tijd van opstaan. Geef via de smileys aan hoe u geslapen hebt.
 • Werkperiode: selecteer in het dagboek onder “Work” wanneer u werkgerelateerd bezig bent. U noteert tevens of u dat gedaan heeft op kantoor “Workplace”, online “Remote”  of reistijd “Travel”.
 • Sommige medicijnen en alcohol beïnvloeden de resultaten, dus vermeld deze ook in het dagboek.
 • Noteer verder in korte bewoordingen (max 2 woorden) wat u gedaan hebt en op welk moment.

 

Uw dagboeknotities vergroten de inzichten die u uit de resultaten haalt. Ze helpen om de link te leggen tussen leefstijl en gezondheid, welzijn en prestaties.

Via de knop “Show journal” komt u in uw dagboek en kunt u alle gemaakte aantekeningen bekijken en eventueel wijzigen.

 

Tijdens de meting: extra mogelijkheden

 • Het knipperend lampje dimmen
  Het knipperend lampje kunt u dimmen: dat is prettig wanneer u in een donkere slaapkamer ligt. Klik op het tabblad “Profile” onderin de app, selecteer links bovenin “Profile settings” en kies “Measurement device settings”. Zet ‘ Night mode”  aan.
 • Het batterijniveau checken
  Klik op het tabblad “Profile” onderin de app, selecteer links bovenin “Profile settings”en kies “Measurement device settings”. Het batterijniveau wordt links weergegeven in een %. Opladen, zie instructie hierboven.
 • Uw fitness niveau laten bepalen
  Maak een wandeling van minimaal 30 minuten op vlak terrein in een normaal wandeltempo. U kunt voorafgaand aan de wandeling de functie “Fitness Level walk”  aanklikken of achteraf in het dagboek aangeven dat  u op dat moment de fitness wandeling gedaan heeft. In de eindrapportage ontvangt u een inschatting van uw fitness niveau op basis van deze fitness wandeling. Wanneer u een hermeting doet met een nieuwe fitness wandeling, kunt u bekijken of u conditioneel vooruit gegaan bent.
 • Doelen stellen
  In de app ziet u een knop, waarin u doelen kunt stellen. De doelen zijn een leidraad voor de manier waarop u zich tijdens de meting gedraagt. Voorbeelden van doelen zijn: fysiek actiever zijn, de dag beter afbouwen, meer rustmomenten inplannen. Door dit goed bij te houden in het dagboek kunt u het effect van deze “goede voornemens”  bekijken.

De meting beëindigen

 

De meting eindigt automatisch na voltooiing van het aantal meetdagen

De app zal aangeven wanneer uw meting (100%) voltooid is. Dat gebeurt automatisch na het gekozen aantal dagen dat u heeft ingesteld.

Voer op dat moment de laatste dagboekaantekeningen in, zoals de slaapduur en de laatste avondactiviteiten, als u deze nog niet ingevoerd had.

Na het analyseren van de data kan het dagboek niet meer aangepast worden!!!!!

 

Analyze measurement

Klik op de “Analyze measurement” knop om de meting te beëindigen en uw rapport te laten maken.

Het is belangrijk dat de hartslagmeter in de buurt van de telefoon ligt en dat de bluetooth functie aanstaat.

Na analyse vind u het rapport terug onder de knop “Results” onder in de app.

 

Een meting voortijdig beëindigen

Als u van gedachten verandert en de meting eerder wilt stoppen, dan is dat mogelijk. U klikt dan op de 3 puntjes rechts bovenin de app en kiest de optie “Analyze measurement”.

Merk op dat alleen volledige perioden van 24 uur in de resultaten zullen worden opgenomen.

 

 

Metingen bekijken (samenvatting)

U kunt de meting(en) terugvinden in het tabblad “Results” onderin de app. Klik op de meting om de rapportage te openen.

Overzicht van uw scores
U krijgt een cijfer voor uw totaalscore, een score voor uw stress-herstel balans (“Stress”), een score voor de slaap (“Sleep”) en een score voor uw beweegactiviteiten (“Exercise”).

Body resources grafiek
Onder de totaalscores vind u een overzicht van de wisselingen in energieniveau gedurende de meting (“Body resources”). Veeg naar links om het totale overzicht te zien.

Fitness level (VO2max)
Als u een fitness wandeling heeft gemaakt, vindt u hier uw fitness niveau. Uw score (VO2max) wordt berekend via een formule, waarin uw lichaamsgewicht en hartslag zijn opgenomen.De score wordt vergeleken met leeftijdsgenoten met dezelfde sekse.

 

Metingen bekijken (specifiekere weergave)

Wanneer u de meting via het tabllad “Results” geopend heeft, ziet u bovenin de app 4 tabbladen:

 • Summary
 • Stress
 • Sleep
 • Exercise

Elk tabblad bevat de scores per dag met de daarbij behorende grafiek met de dagboekaantekeningen. U kunt per dag de Firstbeat grafiek openen en uw dagboekaantekeningen bekijken. De dagboekaantekeningen geven inzicht in het effect van de activiteiten in de avond op uw slaap, in de hoeveelheid rustmomenten over de dag heen, in het effect dat de activiteiten op uw gehad hebben: stressverhogend of juist ontspannend.

Metingen vergelijken (trend report)

De trendrapportage in de Firstbeat Life app is een geweldige manier om meerdere metingen met elkaar te vergelijken en daarmee uw vooruitgang te volgen.

U krijgt toegang tot uw trendinformatie door op het tabblad “Results” (menu onderaan) te klikken, gevolgd door de optie “Show trends” (rechtsboven in het scherm).

Het is verstandig om eens per maand een aantal dagen te meten. Op die manier kunt u nieuwe gezonde gedragsveranderingen uittesten en kijken of u meer in balans komt, beter bent gaan slapen, fitter bent geworden, etc.

Meer leren over gezonde gedragsverandering? Kijk dan eens naar de cursus “Mijn Leefstijl Plan“.

Meer leren over slaapverbetering? Kijk dan eens naar de cursus “Beter slapen“.