Praktijkinformatie

Praktijk “Kracht door balans”

In verband met de Corona-uitbraak worden de hygiënemaatregelen en gedragsregels gevolgd die het RIVM heeft bepaald, dat wil zeggen:

  • regelmatig handen wassen
  • geen handen schudden
  • niezen in de elleboog

U bent welkom op de praktijk wanneer u in goede gezondheid bent, geen huisgenoten heeft met verkoudheidsklachten en niet in een risico-gebied geweest bent.

Online afspraken via videobellen zijn ook mogelijk. U dient daarvoor in bezit te zijn van een computer of tablet met audio (een microfoon), video (een camera) en internetverbinding.

Praktijkadres

De praktijk is gevestigd in holistisch centrum ” Qi-Amersfoort”.
In dit centrum zijn therapeuten gevestigd die werken volgens de holistische visie.
Ons thema is “Heel de mens”.

Centrum Qi-Amersfoort
Amsterdamseweg 43a
3812 RP  Amersfoort

Werktijden Daniëlle Matto

• Maandag van 9:00 tot 17:30 uur
• Dinsdag van 9:00 tot 13:30 uur
• Woensdag van 9:00 tot 17:30 uur

Wachttijd

Er kan een wachttijd zijn. Hoe lang de wachttijd bedraagt staat vermeld op het aanmeldingsformulier. De wachttijden worden maandelijks doorgegeven aan Vektis. Na de wachttijd volgt een intake gesprek waarna u binnen 2 weken kunt starten. Om continuïteit in de behandeling te garanderen is het handig om een aantal gesprekken al vooruit te plannen. Wilt u wel wachten maar eerst kennismaken, dan kunt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek maken. Een kennismakingsgesprek kan op korte termijn, duurt een half uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Soms loopt de wachttijd op tot meer dan 10 weken na aanmelding. Wanneer dat gebeurt wordt u doorverwezen naar een therapeut in Amersfoort of Leusden die eerder plek heeft. Ook kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Informatie-uitwisseling met verwijzer

De verwijzer wordt, na uw toestemming daarvoor, op de hoogte gesteld van de start van de behandeling. Daarin wordt de hulpvraag, het behandelplan en het gekozen behandeltraject (Kort, Middel of Intensief) vermeld. Na afloop van de behandeling krijgt de verwijzer een kort verslag van het verloop en resultaat van de behandeling. Soms wordt overlegd met de verwijzer over doorverwijzing of medicatie, maar ook dan alleen met uw medeweten en toestemming. Alle contacten met de verwijzer verlopen via beveiligde correspondentie (Zorgmail).

Samenwerking met andere hulpverleners

Bent u gelijktijdig met de behandeling ook in behandeling bij een andere hulpverlener (bedrijfsarts, fysiotherapeut, etc.) dan onderhouden we graag contact met de mede-behandelaar(s). Dit met het oog op het optimaal afstemmen van de begeleiding. Ook hierbij geldt dat er alleen contact onderhouden worden met uw medeweten en toestemming. Contacten met andere hulpverleners verlopen indien mogelijk via beveiligde correspondentie (Zorgmail / Zorgdomein).

Effectmeting (ROM/CQi)

Kracht door balans doet mee aan ROM (Routine Outcome Measurement). Dat betekent dat voorafgaand en bij beëindiging van de behandeling de SQ-48 vragenlijst wordt afgenomen om het effect van de behandeling te kunnen vastleggen. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. Bij het einde van de behandeling kunt u door het invullen van de CQ-index (Consumer Quality Index) uw tevredenheid over de behandeling en de behandelaar aangeven.

Kosten en vergoeding 2020 Generalistische basis GGZ

De hulpvraag en zorgzwaarte bepalen of u in aanmerling komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van de huisarts is daarbij noodzakelijk. De kosten van de behandeling in de Generalistische basis GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding wordt verrekend met uw openstaand eigen risico. Kracht door balans heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van het contract wordt 70% tot 100% van het door de overheid vastgestelde maximale tarief in rekening gebracht.
Overzicht van behandeltrajecten met behandelminuten en maximaal tarief in 2021:

Code 18001 Kort behandeltraject
294 behandelminuten
€ 504,71

Code 18002 Middellang behandeltraject
495 behandelminuten
€ 856.34

Code 18003 Intensief behandeltraject
750 behandelminuten
€ 1373,34

Code 18005 Onvolledig behandeltraject
120 behandelminuten
€ 219,53

Binnen de behandelminuten vallen intake, diagnostiek, behandeling, ROM (Routine Outcome Measurement), verslaglegging en consultatie.

In 2022 loopt de vergoeding volgens de regels van het Zorg Prestatie Model (ZPM). Daarbij wordt niet meer gewerkt met hele trajecten, maar met losse sessies. De factuur van de sessie wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend en verrekend met het openstaand eigen risico.

Kosten en vergoeding 2021 Psychosociale zorg

Behandelingen die niet vallen binnen de Generalistische Basis GGZ  of zonder verwijzing van de huisarts plaatsvinden worden gefactureerd als psychosociale zorg. U ontvangt zelf de factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De praktijk beschikt over een pinautomaat. De meeste verzekeraars vergoeden de factuur (deels) als alternatieve behandelwijze vanuit de aanvullende verzekering zoals u kunt zien in dit overzicht. Een sessie Psychosociale zorg (50 minuten) kost € 90.

Afspraken afzeggen

Afspraken afzeggen kan tot 24 uur voor de afspraak. Wanneer u een sessie te laat afzegt wordt 50% van de sessieprijs in rekening gebracht. Deze factuur kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht en bent u behandeld binnen de basis GGZ, dan wordt uw klacht in behandeling genomen door P3NL.

Gegevensbescherming

U hebt recht op inzage in en afschrift van, correctie op of vernietiging van uw dossier (behandelplan, evaluaties en correspondentie), dat minimaal 20 jaar bewaard blijft. Tenzij u daar bezwaar tegen maakt, worden de algemene gegevens over de behandeling (diagnose, therapiesoort en duur van de behandeling) geanonimiseerd doorgegeven aan het DIS, dus zonder uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw diagnose kenbaar gemaakt wordt kunt u dit laten weten via een privacyverklaring. Voor cliëntenregistratie gebruikt de praktijk programmatuur van Intramed, een vertrouwde organisatie van gegevensverwerking in de gezondheidszorg. Intramed is gecertificeerd volgens een internationale standaard via ISO27001 en NEN7510. Volgens de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie geldt heeft de patiënt recht te weten welke persoonsgegevens met welk doel verzameld worden. U kunt nalezen hoe Kracht door balans met uw gegevens omgaat in het Intern Privacy Beleid Wet AVG 2018.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Kracht door balans staat ingeschreven als Praktijk voor psychotherapeuten en psychologen bij de Kamer van Koophandel (KVK 32150751)

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlKracht door balans is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlMatto, D.M. is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering