Biofeedback

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden: ademhaling, hartslag, spanning in de schouders en warmte/vochtigheid van de hand. Deze lichaamssignalen worden onbewust aangestuurd en veranderen door uw mate van spanning (stress vs ontspanning)....

Oplossingsgerichte begeleiding

Een situatie verandert niet makkelijk als de klacht of het probleem centraal blijft staan. Gevoelens van machteloosheid, niet in staat zijn, er alleen voor staan, leiden er toe dat de oplossing ver weg lijkt. Wanneer u niet goed in uw vel zit gaan uw gedachten vaak...

Cognitief-gedragsmatige begeleiding

Een cognitie is een opvatting of gedachte over iets, die ontstaat uit wat we ooit ervaren en geleerd hebben. Ons gevoel en ons gedrag worden in hoge mate bepaald door onze cognities. Een voorbeeld: U bent ooit gebeten door een hond en bent daarna bang voor honden...