Praktijk voor psychologische zorg en biofeedback

Gezondheid draait om balans

Balans tussen moeten en willen, tussen draagkracht en draaglast, tussen actief zijn en ontspannen, tussen denken en voelen. Wanneer de balans verstoord is, kunnen klachten ontstaan, zoals gejaagdheid, moeheid, onrust, futloosheid, irritatie, depressieve gevoelens, angstige gevoelens, slaapproblemen en lichamelijke klachten. Bij tijdig ingrijpen verdwijnen de signalen vanzelf. Als dit niet gebeurt kunnen de klachten chronisch worden.

Psychologiepraktijk “Kracht door balans” is een initiatief van Daniëlle Matto, GZ-psycholoog met eerstelijnsregistratie (BIG nr. 89050903925). In aanvulling op haar registratie als psycholoog is Daniëlle CSR (Chronische Stress Reversal) coach en biofeedback therapeut, aangesloten bij de Biofeedback Vereniging Nederland. Ze is geregistreerd bij het NIP, de NVGzP en de NVPA en haar werkwijze sluit aan bij de beroepscode van het NIP en bij de GGZ zorgstandaarden.

De behandeling is kortdurend, gericht op veranderingen in het hier en nu, praktisch van aard en afgestemd op uw persoonlijke behoefte. De praktijk heeft een holistische benadering, dat wil zeggen dat de mens in zijn geheel centraal staat met daarbij de visie dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden. U leert uw innerlijke balans herstellen en gezonde keuzes maken. Zodra er weer balans is op psychisch en lichamelijk gebied zullen de opgebouwde klachten afnemen. U kunt terecht voor begeleiding bij:

  • stress en burnout
  • overprikkeling en hooggevoeligheid
  • lichamelijke spanningsklachten en hoge bloeddruk
  • angst en paniek
  • slaapproblemen
  • depressieve klachten
  • rouw- en verliesverwerking

Op basis van uw hulpvraag kijken we samen welke vorm van begeleiding het beste aansluit. De ervaring leert dat de behandeldoelen makkelijker bereikt worden als u tussen de gesprekken door ook actief kunt werken aan uw herstel. Bij therapievormen kunt u nalezen welke mogelijkheden er zijn om thuis aan uw herstel te werken in aanvulling op de gesprekken.

Behandeling kunnen face-to-face op de praktijk in Amersfoort plaatsvinden of online. Het kan zijn dat er een wachttijd is voordat u kun starten met de behandeling. Hoe lang de wachttijd bedraagt staat vermeld op het aanmeldingsformulier.

Bent u verwezen door de huisarts dan kan de behandeling vallen onder de Generalistische Basis GGZ. De behandeling wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering en verrekend met uw openstaande eigen risico van het jaar waarin de behandeling gestart is. Kracht door balans heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Heeft u geen verwijzing dan kan de behandeling vallen onder Psychosociale zorg. Deze wordt (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Meer over vergoedingen en kosten vindt u op de pagina Praktijkinformatie.

Heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.